Úvod
PPC
Služby
Reference
Kontakt

Co jsou PPC reklamy a kde je můžete využít?

PPC je akronym odvozený z anglických slov “Pay Per Click”, což lze volně přeložit do češtiny jako “plať za kliknutí”. Jak již sám název napovídá, jedná se o placenou reklamu na Internetu. Tato metoda reklamy je velmi oblíbená díky nízkým počátečním nákladům a velmi vysoké efektivitě. Lze využít k přivedení nových zákazníků, k propagaci firmy (budování a posílení image) nebo pro zvýšení počtu objednávek, a tím navýšení zisků.. Vše záleží na tom, co je Vaším cílem a co si od internetové reklamy slibujete. Nejedná se o žádný nový způsob internetové propagace. Jen na českém trhu se tento druh reklamy vyskytuje od roku 2003. Od té doby zaznamenala PPC reklama obrovský rozmach, který v posledních letech rozhodně neutichá a stále je velmi oblíbeným nástrojem výkonového marketingu.


Proč využívat internetovou reklamu formou PPC?

Důvodů je celá řada. Prvním z nich je platba za reálně přivedeného návštěvníka. Nemůže se tedy stát, že byste platili za zobrazení reklamy. Je to rozdíl oproti reklamám, kde právě za zobrazení reklamy platíte. Takové reklamy nesou označení PPV (Pay Per View). To, že platíte až za klik, je svým způsobem určitá výhoda. Ačkoli na reklamu uživatel kliknout nemusí, může si ji všimnout, čímž se Vaše firma dostává do povědomí, a to bez vynaložených nákladů.

Druhým důvodem je zcela přesné cílení. Při správném nastavení reklam je možné cílit na uživatele podle území, kde chcete oslovit Vaše zákazníky. Cílení je možné provádět i podle typu zařízení, které uživatel využívá (počítač, mobilní telefon) nebo je možné cílit podle jazyka.

Ruku v ruce se správným cílením jde úspora nákladů. Neplatíte za obecné fráze či slova, která mohou mít dvojí význam apod., ale za slova, která se vztahují k vašemu kontextu.

Oproti ostatním typům reklam je u PPC velká výhoda, a tou je její měřitelnost. Při platbě za zobrazení zaplatíte za reklamu i v případě, že si uživatel reklamy vůbec nevšiml. U PPC reklamy toto nenastane. Na reklamu uživatel musí kliknout. Tím je zajišťen uživatelův zájem a na základě toho lze pohodlně sledovat a měřit úspěšnost Vaší reklamy. Většinu požadovaných metrik je možné sledovat v reálném čase.

Vzniká tím další výhoda a tou je rychlost. U PPC se velmi dobře reaguje na podněty, ať už od konkurence nebo přímo z interního zázemí Vaší firmy. Odezvu takovéto reakce lze rovněž sledovat s minimální prodlevou, a to formou statistik a reportů, které jsou u vedení kampaně nezbytností pro správné vyhodnocování a budoucí plánování.